Sabtu, 12 Agustus 2017

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B từ Guam đến Hàn Quốc

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B từ Guam đến Hàn Quốc

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B từ Guam đến Hàn Quốc

Video Source

Tidak ada komentar:

Posting Komentar